วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

ขอแสดงความยินดีกับรางวัลการประกวด Tik Tok ประชาสัมพันธ์/รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ กับสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE

ขอแสดงความยินดีกับรางวัลการประกวด Tik Tok ประชาสัมพันธ์/รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ กับสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE โดยมีทีม TO BE PTL 1 (รางวัลชนะเลิศ) รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ทีม TO BE PTL 2 (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1) รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร