วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ บุคลกรทางศึกษา และนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินี

#ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ บุคลกรทางศึกษา และนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 ณ อาคารโดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

#วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ