วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการพิธีไหว้ครูและบวงสรวงบูชาองค์พระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการพิธีไหว้ครูและบวงสรวงบูชาองค์พระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยมีกำหนดการจัดกิจกรรม ดังนี้
-ซ้อมไหว้ครูช่าง ในวันพุธ ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖
-ไหว้ครูช่าง ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖