วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง (สอจ.พัทลุง) โดย นายธนิต แท่นปาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง (สอจ.พัทลุง) โดย นายธนิต แท่นปาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน (Fix it Center) จัดตั้งศูนย์อาชีวะช่วยประชาชน (fix it center) รับบริจาค ข้าวสาร อาหารแห้งและสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย เหตุโกดังเก็บพลุระเบิดตลาดมูโนะ อำเภอสุไหง-โกลก จังหวัดนราธิวาส ณ บริเวณด้านหน้าอาคารปฏิบัติการสาขาวิชาการโรงแรมและการการท่องเที่ยว โรงแรมโนราวิลล์ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ระหว่างวันที่ 4 – 11 สิงหาคม 2566 ในวันนี้ นายณัฐกร อาจทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ได้กำกับดูแลความเรียบร้อย โดยมีตัวแทนครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา แผนกคอมพิวเตอร์และธุรกิจดิจิทัล แผนกการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ร่วมบริจาคอาหารแห้งและน้ำดื่ม