วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

ประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาของสมาคมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

วันพฤหัสบดีที่  7  กันยายน  2566  เวลา  13.30 น. นางชาลินี  เศรษฐ์ธรรมธัช นายกสมาคมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เป็นประธานที่ประชุม คณะกรรมการของสมาคมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ครั้งที่  2/2566  เพื่อชี้แจงการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาของสมาคมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง