วันจันทร์, 4 ธันวาคม 2566

ซ่อมกิจกรรม ประจำภาคเรียนที่ 1/2566

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตเเห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงเรื่องการซ่อมกิจกรรม ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 โดยมีกำหนดการการลงทะเบียนซ่อมกิจกรรมในระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2566 และ มีการซ่อมกิจกรรมในระหว่าง วันที่ 2-6 ตุลาคม 2566 และระหว่าง วันที่ 9-10 ตุลาคม 2566สิ่งที่ต้องเตรียมมาด้วย- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน- สำเนาทะเบียนบ้าน- ใบแสดงผลการเรียนเทอมที่ นร.นศ.ติด มผ.- ค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม จำนวน 150 บาท- ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนเรียนหลักสูตรระยะสั้น (30 ชม.) จำนวน 300 บาท🔊ทางงานกิจกรรมฯ ขอดำเนินการลงทะเบียนให้กับนักเรียน นักศึกษาที่เเต่งกายถูกระเบียบเท่านั้น🔊📌เริ่มลงทะเบียน ช่วงเช้า เวลา 08.30 น.- 11.30 น. ช่วงบ่าย เวลา 13.10 น.-15.30 น.📌