วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการบริหาร อวท. ระดับภาคใต้ คณะผู้บริหารสถานศึกษาและตัวแทนครู บุคลากร ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากลุ่มจังหวัดภาคใต้

สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง (สอจ.พัทลุง)ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการบริหาร อวท.ภาคใต้คณะผู้บริหารสถานศึกษา และตัวแทนครู บุคลากร ในสังกัดอาชีวศึกษาภาคใต้ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ จังหวัดพัทลุง ณ ห้องประชุมปัญญานันทะ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง