วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

มอบทุนสนับสนุนแก่วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

วันพฤหัสบดี ที่ 26 ตุลาคม 2566 นางชาลินี เศรษฐธรรมธัช นายกสมาคมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงและคุณครูชูชาติ สุชนก เป็นตัวแทนมอบทุนสนับสนุนเป็นจำนวนเงิน 130,000 บาท แก่ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง โดยมี นายธนิต แท่นปาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงเป็นตัวแทนรับมอบทุนสนับสนุนและกล่าวขอบคุณ แก่ผู้มอบทุนสนับสนุนในครั้งนี้และจะนำไปปรับปรุงและพัฒนา เพื่อประโยชน์ของวิทยาลัยฯ ต่อไป ณ โดมรวงผึ้งวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง