วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

รายงานผล แผนกวิชาช่างกลโรงงาน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคใต้ ปีการศึกษา

รายงานผล แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ขอแสดงความยินดี 🥳📍

ทักษะงานกลึงชิ้นงาน 🥇#รางวัลชนะเลิศ👍📍

ทักษะงานวัดละเอียด 🥇#รางวัลชนะเลิศ👍📍

ทักษะออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์(CAD CAM) 🥈#รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1👍📍

ทักษะเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 🥉#รองชนะเลิศอันดับ2

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคใต้ ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 4-8 ธันวาคม 2566 ณ อาชีวศึกษาพัทลุง📍 เตรียมปักหมุดไปต่อระดับชาติ ณ อาชีวศึกษาสุพรรณบุรี