วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

พิธีปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 34 ปีการศึกษา 2566

“พิธีปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 34 ปีการศึกษา 2566”📍วันศุกร์ ที่ 8 ธันวาคม 2566นายธนิต แท่นปาน ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีปิด พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการทุกฝ่าย เข้าร่วมพิธีปิด การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 34 ปีการศึกษา 2566 พร้อม 🏆#มอบโล่ แก่ผู้ชนะเลิศการประกวดสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศมอบเกียรติบัตรแด่คณะกรรมการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2566และ พิธี 🚩#มอบธง ให้แก่ สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพังงา เจ้าภาพจัดงานประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคใต้ ปีการศึกษา 2567ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมศิวา รอยัล จังหวัดพัทลุง