วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

กำหนดการคัดเลือกสัมภาษณ์นักเรียนนักศึกษา (รอบโควตา) ประจำปีการศึกษา 2567

📣📣ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

👉👉ประกาศจากงานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

📍เรื่อง การกำหนดคัดเลือกสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษา (รอบโควตา) ประจำปีการศึกษา 2567