วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน)

ด้วย วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 8 – 14 กุมภาพันธ์ 2567 นั้นบัดนี้วิทยาลัยฯ จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน ดังรายชื่อต่อไปนี้