วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

โครงการเสวนาแลการศึกษาเมืองลุง เพื่อเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และพบปะปรึกษาหารือ รวมทั้งประสานงานเครือข่าย ในการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วันพฤหัสบดี ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นายธนิต แท่นปาน ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง และนายมูฮันมัด ดือราแมรองศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมโครงการเสวนาแลการศึกษาเมืองลุง เพื่อเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และพบปะปรึกษาหารือ รวมทั้งประสานงานเครือข่าย ในการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ลานหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง