วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

📣📣#ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ผู้สมัครที่มีรายชื่อเข้าศึกษาต่อชั้น ปวช. และ ปวส. เข้ารับการทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2567 ในวันอาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม 2567 ด้วยระบบดิจิทัล 👉ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในประกาศดังแนบ ✌️