วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

ประกาศรับสมัครนักเรียนนักศึกษา (รอบเพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2567

📣📣ประกาศจากงานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงเรื่อง รับสมัครนักเรียน นักศึกษา (รอบเพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2567 มาสมัครที่งานทะเบียนวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงระหว่างวันที่ 1-10 เมษายน 2567