วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อคุรุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ลิเธียมพร้อมสื่อการเรียนรู้ยานยนต์สมัยใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗