วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ต้อนรับคณะครู บุคลากรจากวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เข้าศึกษาดูงาน

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ต้อนรับคณะครู บุคลากรจากวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เข้าศึกษาดูงานในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ภายใต้การบริหารงาน นายธนิต แท่นปาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ได้มอบหมายให้ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ต้อนรับ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร จากวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เพื่อส่งเสริมทักษะในการปฏิบัติงาน การจัดการเรียนการสอนในประเภทวิชาการบริหารธุรกิจ ด้านการเป็นผู้ประกอบการ สู่ความเป็นเลิศด้านศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา