วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

ประเมินผลการดำเนินงานชมรม To Be Number One

นางชลาทิพย์ โลหะศิริ อดีตผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ และ นายสันติสุข สันติศาสนสุข อดีตรองผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สพฐ. เข้าประเมินผลการดำเนินงานชมรม To Be Number One วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ภายใต้การบริหารงานโดย นายธนิต แท่นปาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู แขกผู้มีเกียรติและสมาชิกชมรม To Be Number One ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน ณ ห้องชมรม To Be Number One อาคารปัญญานันทะ