วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อม นักเรียน นักศึกษา ก่อนการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ฝึกอาชีพ ในสถานประกอบการ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

“โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อม นักเรียน นักศึกษา ก่อนการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ฝึกอาชีพ ในสถานประกอบการ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 “วันพุธ ที่ 15 พฤษภาคม 2567 นายธนิต แท่นปาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง มอบหมายให้ นายเอกไชย นวลยัง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ระดับปวช. 3 เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อม นักเรียน นักศึกษา ก่อนการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ฝึกอาชีพ ในสถานประกอบการ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และบรรยายพิเศษ เรื่อง”การศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง นายประภาส ตะหรี บรรยายพิเศษ เรื่อง “มาตรฐานการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ/การฝึกอาชีพ” ณ ห้องประชุมอาคารปัญญานันทะ ชั้น 4