วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

รับสมัครอาสาสมัครประจำศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2567

ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง รับสมัครอาสาสมัครประจำศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2567
คุณสมบัติการรับสมัคร
•เป็นนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
• มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีมได้
• มีใจรักในการทำกิจกรรม
• สละเวลาเพื่อส่วนรวมได้
• มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
•สามารถทำงานร่วมกับทางชมรมได้
•มีกิจกรรมให้ทำและสามารถนำกิจกรรมใส่ในPortfolioได้