วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2567

✍️โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 วันเสาร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2567โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 ระดับชั้น ปวช.1 โดยมี นายธนิต แท่นปาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง บรรยายแนวทางการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พร้อมด้วย หัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง บรรยายชี้แจงระบบการช่วยเหลือดูแลนักเรียน นักศึกษา ตลอดหลักสูตร และพบครูที่ปรึกษา เพื่อชี้แจงระบบการช่วยเหลือดูแลนักเรียนนักศึกษา ณ ห้องประชุมอาคารปัญญานันทะ ชั้น 4