วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 ระดับชั้น ปวส.1

✍️โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 วันเสาร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2567 โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 ระดับชั้น ปวส.1 โดยมี นายธนิต แท่นปาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง บรรยายแนวทางการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พร้อมด้วย หัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง บรรยายชี้แจงระบบการช่วยเหลือดูแลนักเรียน นักศึกษา ตลอดหลักสูตร และพบครูที่ปรึกษา เพื่อชี้แจงระบบการช่วยเหลือดูแลนักเรียนนักศึกษา ณ ห้องประชุมอาคารปัญญานันทะ ชั้น 1