วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม

🚭#วันงดสูบบุหรี่โลกวันที่ 31 พฤษภาคม วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ขอความร่วมมือ บุคลากรทุกภาคส่วนร่วมกันรณรงค์ งดสูบบุหรี่ทุกชนิดในสถานศึกษา โดยเด็ดขาด