วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567
sdsdsds

ประกาศ สหการร้านค้าวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองและนักเรียน นักศึกษาใหม่ทุกคน ในการมาซื้อชุดนักเรียนโปรดคำนึงถึงความปลอดภัยตามมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

18 เม.ย. 2021
Big Data เทคนิคพัทลุง สู่ Thailand 4.0ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงตามมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีการรวมนักเรียนหรือประชาชนจำนวนมาก อันจะทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อโควิด-19 ทางสหการร้านค้าฯ จึงขอความร่วมมือจากผู้ปกครองและนักเรียน นักศึกษาใหม่ทุกคน ในการมาซื้อชุดนักเรียนโปรดคำนึงถึงความปลอดภัยตามมาตรการป้องกัน