วันอังคาร, 3 ตุลาคม 2566
sdsdsds

ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส. 1 ทุกแผนกวิชา ประเภทปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

23 เม.ย. 2021
ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส. 1 ทุกแผนกวิชา ประเภทปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 หากมีข้อสงสัย ผู้ปกครอง หรือนักเรียน นักศึกษาสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัครได้ที่ งานทะเบียน วท.พัทลุง หมายเลขโทรศัพท์ 074-613066 ต่อ 133 ในวันและเวลาราชการ เว็บไซต์สมัครเรียนออนไลน์ เปิดระบบ วันที่ 24-28 เมษายน 2564 สมัครเรียนทางออนไลน์เท

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2564

21 เม.ย. 2021
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบปกติ) ระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 2564 (สมัครออนไลน์นะคะ) สามารถสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง โดยคลิกเลือกเมนูเว็บไซต์สมัครเรียนออนไลน์ หรือคลิกลิ้งค์นี้ได้เลยครับ https://admission.vec.go.th/web/student.htm?mode=in