วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567
sdsdsds

ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ร่วมงานการเปิดใช้แอปพลิเคชันช่างอาชีวะ (ช่างพันธุ์ R อาชีวะซ่อมทั่วไทย) และ ขึ้นรับโล่ รางวัล ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( fixit center ) แบบถาวร ระดับชาติ

21 ต.ค. 2021
📣📣ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงวันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงร่วมงานการเปิดใช้แอปพลิเคชันช่างอาชีวะ (ช่างพันธุ์ R อาชีวะซ่อมทั่วไทย)และ ขึ้นรับโล่ รางวัล ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( fixit center ) แบบถาวร ระดับชาติโดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีณ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ภาพและข่าวโดยประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมการใช้งานแอพพลิเคชั่น “ช่างอาชีวะ” ภายใต้โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน fix center แบบถาวร

19 ต.ค. 2021
📣📣ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงวันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564นายเอกไชย นวลยัง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมการใช้งานแอพพลิเคชั่น"ช่างอาชีวะ" ภายใต้โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน fix center แบบถาวรณ ห้องกิจกรรม นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง อาชีวะสร้างชาติ อาชีวะยกกำลังสอง

สนใจศึกษาต่อ หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย (ต่อเนื่อง) เรียน 2 ปี ป.ตรี

19 ต.ค. 2021
Big Data เทคนิคพัทลุง สู่ Thailand 4.0ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงน้องๆ นักเรียน นักศึกษา จบ ปวส. #สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ #สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม #สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร #สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม #สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ #สาขาวิชาสารสนเทศ #หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง สนใจศึกษาต่อ หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย (ต่อเนื่อง) เรียน 2 ปี ป.ตรี กำลั