วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567
sdsdsds

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง นำโดย ดร. ประจวบ จันทภาโส และรองผู้อำนวยการทั้งสี่ฝ่าย นำนักเรียน นักศึกษา เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer จำนวน 1546 ณ โรงพยาบาลพัทลุง และจำนวน 83 คน ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ในวันที่ 12/10/2564 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้มีภูมิคุ้มกัน เชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)

12 ต.ค. 2021
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง นำโดย ดร. ประจวบ จันทภาโส และรองผู้อำนวยการทั้งสี่ฝ่าย นำนักเรียน นักศึกษา เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer จำนวน 1546 ณ โรงพยาบาลพัทลุง และจำนวน 83 คน ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ในวันที่ 12/10/2564 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้มีภูมิคุ้มกัน เชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)เตรียมพร้อมการเปิดเรียน แบบ Onsiteงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา ขอขอบพระคุณ แพทย์ พยาบาล อสม ที่ให้การดูแลลูกๆ