วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567
sdsdsds

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.1) รับสมัครออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 9 – 13 มีนาคม 2565

08 มี.ค. 2022
Big Data เทคนิคพัทลุง สู่ Thailand 4.0ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงเรื่อง…. วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ภายใต้การบริหารงานโดย ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.1) รับสมัครออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 9 – 13 มีนาคม 2565 PRสอศ #ปลดล็อคปรับเปลี่ยนเปิดกว้างอาชีวศึกษาสู่