วันอังคาร, 3 ตุลาคม 2566
sdsdsds

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ระดับ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบโควตา)

03 มี.ค. 2022
📣📣ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงเรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ระดับ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบโควตา)ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ต้องชำระเงินจำนวน 2,220 บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชีเลขที่ 908-6-05688-1 ชื่อบัญชี วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2565 (ก่อนรายงานตัว มอบตัว ที่เคาน์เตอร์ธนาคารเท่านั้น ห้ามโอนจากแอปพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบโควตา)

03 มี.ค. 2022
📣📣ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงเรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบโควตา)ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ต้องชำระเงินจำนวน 2,120 บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชีเลขที่ 908-6-05688-1 ชื่อบัญชี วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2565 (ก่อนรายงานตัว มอบตัว ที่เคาน์เตอร์ธนาคารเท่านั้น ห้ามโอนจากแอปพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมการผลิตแบบอัตโนมัติด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

01 มี.ค. 2022
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมการผลิตแบบอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้ ประกาศราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมการผลิตแบบอัตโนมัติดาวน์โหลด คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติ