วันเสาร์, 16 ตุลาคม 2564

ข่าววิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก หมั่นล้างมือด้วยแอลกอฮอล์
ประกาศจากงานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครเรียน (รอบปกติ) ผ่านระบบออนไลน์ ทั้งระดับ ปวช. และ ปวส.
ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส. 1 ทุกแผนกวิชา ประเภทปกติ ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เรื่อง การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่
เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส. 1 ทุกแผนกวิชา ประเภทปกติ ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชิื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 23)
ประกาศ สหการร้านค้าวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองและนักเรียน นักศึกษาใหม่ทุกคน ในการมาซื้อชุดนักเรียนโปรดคำนึงถึงความปลอดภัยตามมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง มาตรการป้องกันโควิด 19 ทั้งนี้ให้ถือปฏิิบัติ ตั้งแต่ 13-30 เมษายน 2564
ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชิื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 22)
คลังเก็บ
หมวดหมู่
Meta
เรื่องมาใหม่
ข้อมูลฉีดวัคซีนนักเรียน ฉีดแล้ว 8.2 แสนคน คิดเป็น 22.05% ยังเป็นไปตามแผนที่กำหนด ส่วนผู้ไม่ประสงค์ฉีด 1.3 ล้านคน
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ขออนุญาตแจ้งปฏิทินดำเนินการประเมินผลกิจกรรมเสริมหลักสูตร และการซ่อมกิจกรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงวันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 คณะผู้บริหาร คุณครู บุคลากร วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง “ยินดีต้อนรับ” ข้าราชการครู ในโอกาสย้ายมาปฏิบัติราชการ ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดฝึกเครื่องกลไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565