วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

ข่าววิทยาลัย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
กิจกรรม “พวกเราชาววิทยาลัยเทคนิคพัทลุงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด”
พิธีไหว้ครูและบวงสรวงบูชาองค์พระวิษณุกรรม วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2567
โครงการปฐมนิเทศสมาชิกชมรมใหม่ (ผูกข้อมือรับขวัญ สานสายสัมพันธ์ช่างก่อสร้าง – โยธา) ประจำปีการศึกษา 2567
พิธีไหว้ครู และบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2567
การตรวจราชการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กิจกรรมเทคนิคพัทลุงพบครูอาวุโส
ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน สร้างกันสาดหลังคาโดมรวงผึ้ง วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567
วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม
คลังเก็บ
หมวดหมู่
Meta