วันเสาร์, 16 ตุลาคม 2564

ข่าววิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ หลักสูตรงานบริการจักรยานยนต์ หลักสูตร 15 ชั่วโมง
การติดตามผลการพัฒนางานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระดับภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 64 (รูปแบบออนไลน์) วันที่ 16 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ได้เข้าร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ. รายการพิเศษ” พบกับ รมว.ศธ. , ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ เลขาธิการ กพฐ. ในประเด็น “ชี้แจง ทำความเข้าใจ การฉีดวัคซีนและการทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง” เพื่อให้สถานศึกษาสร้างความเข้าใจร่วมกับผู้ปกครองในการอนุญาตยินยอมให้นักเรียน นักศึกษาได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
วันที่ 15 กันยายน 2564 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์และเมคคาทรอนิกส์ ได้ดำเนินโครงการจัดสร้างหุ่นยนต์อาชีวศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ หลักสูตร การสร้างคอนเทนต์ของธุรกิจโรงแรมแบบออนไลน์ หลักสูตร 15 ชั่วโมง
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ หลักสูตร สร้างเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ด้วยโปรแกรม WordPress หลักสูตร 15 ชั่วโมง
สรุปผลการเลือกตั้งประธานชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง-โยธา ปีการศึกษา 2564 (ออนไลน์)
ในวันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2564 คณะครูสังกัดวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงที่ได้รับมอบหมายจากจังหวัดพัทลุงปฎิบัติหน้าที่คณะกรรมการฝ่ายแสดงผลการออกรางวัลฉลากกาชาดทางโปรเจคเตอร์ ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพัทลุง
ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ประธานกรรมการศูนย์ CEC จังหวัดพัทลุง ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำจังหวัดพัทลุง
ข่าวประชาสัมพันธ์ ด้วยชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง มีความประสงค์รับสมัครเลือกตั้งเป็นประธานชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลัง ประจำปีการศึกษา 2565
คลังเก็บ
หมวดหมู่
Meta
เรื่องมาใหม่
ข้อมูลฉีดวัคซีนนักเรียน ฉีดแล้ว 8.2 แสนคน คิดเป็น 22.05% ยังเป็นไปตามแผนที่กำหนด ส่วนผู้ไม่ประสงค์ฉีด 1.3 ล้านคน
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ขออนุญาตแจ้งปฏิทินดำเนินการประเมินผลกิจกรรมเสริมหลักสูตร และการซ่อมกิจกรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงวันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 คณะผู้บริหาร คุณครู บุคลากร วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง “ยินดีต้อนรับ” ข้าราชการครู ในโอกาสย้ายมาปฏิบัติราชการ ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดฝึกเครื่องกลไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565