วันพุธ, 31 พฤษภาคม 2566

ข่าววิทยาลัย

การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับสถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565
ขอแสดงความยินดีกับครูที่ผ่านการสอบครูผู้ช่วยภาค ก และภาค ข และมีสิทธิเข้ารับ การสอบคัดเลือก ภาค ค ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พิธีรับประกาศนียบัตร นักเรียนนักศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.3
พิธีรับประกาศนียบัตร นักเรียนนักศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.2
ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2565
ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565
เข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ต้อนรับคณะผู้เข้าประกวดนางสาวไทย ประจำปี 2566
สมาคมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงส่งและรับมอบงาน ระหว่าง คณะกรรมการชุดเก่าและคณะกรรมการชุดใหม่
คลังเก็บ
หมวดหมู่
Meta
เรื่องมาใหม่
คลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ FIX IT CENTER แบบถาวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ไม่เอาบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า 31 พฤษภาคม เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก
ขอแสดงความยินดีกับรางวัลการประกวด Tik Tok ประชาสัมพันธ์/รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ กับสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE
นายธนิต แท่นปาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ลงนามความร่วมมือกับผู้อำนวยการวิทยาลัยวิศวกรรม และเทคโนโลยีเจียงซู เมืองหนานทง มณฑลเจียงซู และเยี่ยมชมการจัดการเรียนรู้ของวิทยาลัย