วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

ข่าววิทยาลัย

ยินดีต้อนรับนางสาว สมศิริ ทองสมณ์ เนื่องในโอกาสย้ายมาบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พิธีเปิดโครงการค่ายฝึกนักเรียนภาคฤดูร้อน (Summer Camp 2024)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปวช. และปวส.รอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2567
ร่วมพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายสิริวชิราภรณ์” “ผ้าลายชบาปัตตานี” และเครื่องหมายรับรองสินค้าแฟชั่นและหัตถกรรมพระราชทาน “Sustainable Fashion : แฟชั่นแห่งความยั่งยืน”
ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
พิธีเปิดและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ปวช.3 ปีการศึกษา 2566
พิธีเปิดและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ปวส.2 ปีการศึกษา 2566
โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. 3 ปีการศึกษา 2566
คลังเก็บ
หมวดหมู่
Meta