วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

ข่าววิทยาลัย

โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อม นักเรียน นักศึกษา ก่อนการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ฝึกอาชีพ ในสถานประกอบการ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
ประเมินผลการดำเนินงานชมรม To Be Number One
ขั้นตอนการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
ยินดีต้อนรับ ข้าราชการครูเนื่องในโอกาสย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตำแหน่งครู
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงเพื่อธุรกิจแห่งอนาคต ครั้งที่ 33rd EVAT x EGAT Electric Motorcycle Conversion Contest for Business Opportunity
กำหนดการเปิดภาคเรียนและลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
โครงการอาชีวะอาสา ช่วยประชาชน (Fix it Center) เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567
วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 91 ปี วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ขอเชิญศิษย์เก่า ครู บุคลากรทางการศึกษา ครูอาวุโสและผู้ที่เคารพทุกท่าน ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ครบ 91 ปี
ประกาศรับสมัครนักเรียนนักศึกษา (รอบเพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2567
คลังเก็บ
หมวดหมู่
Meta