วันพฤหัสบดี, 8 มิถุนายน 2566

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ แผนการจัดการเรียนรู้ รหัสวิชา 2105-2011 วิชาเครื่องรับโทรทัศน์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ของครูจรินทร์ เมืองหนู
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เอกสารประกอบการสอน และแผนการจัดการเรียนรู้ รหัสวิชา 20105-2105 วิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ของครูมณฑป ไชยบัณฑิต
เผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้ วิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น ของครูชำนาญ ช่วยคุณูปการ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
เผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้ และเอกสารประกอบการสอน วิชางานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น ของครูพงษ์ทิพย์ รักพวก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนการจัดการเรียนรู้
รหัส 20104-2005 วิชาการติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
(บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)ของ ครูประเสริฐ ชูมี แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้
รหัส 20104-2005 วิชาการติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
( ปรับปรุงครั้งที่ 1 ) ของครูประเสริฐ ชูมี แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เผยแพร่เอกสารประกอบการเรียนการสอนทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของคุณครูจงขจร ศรีเพชรทอง ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ
    • 1
    • 2
คลังเก็บ
หมวดหมู่
Meta
เรื่องมาใหม่
🙏🏻🙏🏻ชมรม TO BE NEMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ยินดีต้อนรับ 🙏🏻🙏🏻
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566
ประชาสัมพันธ์ โครงการจิตอาสา ปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธ์ปลา เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖