วันพฤหัสบดี, 17 มิถุนายน 2564

ข่าววิทยาลัย

ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ได้มอบนโยบายในการบริหารจัดสถานศึกษาให้แก่รองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่ายในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์
ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 รวมถึงนักเรียน นักศึกษาทุกแผนก ทุกชั้นปี ร่วมฝากเงินกับธนาคารโรงเรียน
กำหนดการเปิดเรียน และมาตรการแนวปฏิบัติของวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง จัดการประชุมออนไลน์ บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมอิทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ยินดีต้อนรับครูทุกท่านที่ได้รับการย้ายมาดำรงตำแหน่งครู ที่วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงด้วยความยินดียิ่ง
กำหนดการเปิดเรียน และมาตรการแนวปฏิบัติของวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
การปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
คลังเก็บ
หมวดหมู่
Meta