วันพุธ, 28 กรกฎาคม 2564

ภาพกิจกรรม

ออกเยี่ยมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนงานโครงการพิเศษ
นายณัฐพงศ์ สำแดง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ได้นิเทศการจัดการเรียนการสอนของคณะครูในการสอนผ่านระบบออนไลน์ (Online)
ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ได้มอบหมายให้นายเอกไชย นวลยัง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา , นายสุรศักดิ์ นิลวงศ์ หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน และคณะครูแผนกวิชาช่างก่อสร้าง-โยธา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ลงพื้นที่ดูสถานที่ในการก่อสร้างห้องน้ำบ้านของนางพรรณี เทิดทอง ผู้ได้รับความเดือดร้อน
พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนงานโครงการพิเศษ
ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงได้เข้าตรวจเยี่ยมบริเวณโรงอาหาร
การนิเทศติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
การจัดเตรียมสถานที่แข่งขันสารานุกรมไทย
วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ของอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง
ประชุมผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2564
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ยินดีต้อนรับ นายณัฐกร อาจทอง รองผู้อำนวยการ และนายศีลวัต ก้องเจริญกิจ ครูวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ด้วยความยินดียิ่ง
คลังเก็บ
หมวดหมู่
Meta
เรื่องมาใหม่
งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เปิดให้บริการโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) แบบถาวร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ตามหนังสือที่ ศธ 0605/553 สสอ.รับสมัครฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ในรูปแบบออนไลน์
โครงการถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ ณ วัดอินทราวาส ต.ท่ามิหรำ อ.เมือง จ.พัทลุง ,วัดชายคลอง ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง และวัดโคกแย้ม ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง
ประกาศจังหวัดพัทลุง มาตรการเงื่อนไขการเดินทางผ่านจุดตรวจจังหวัดพัทลุง (พื้นที่ควบคุมสูงสุด) เพื่อเดินทางเข้าจังหวัดสงขลา (พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด)