วันพฤหัสบดี, 22 กุมภาพันธ์ 2567

ข่าว สอจ.พัทลุง

ประกาศ สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง เรื่องการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและบุคลากร ครูดีศรีอาชีวศึกษา และคนดีศรีอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2564
ประกาศ อศจ.พัทลุง ขอเลื่อนสอบการพัฒนาครูอาชีวศึกษาศึกษารูปแบบออนไลน์ (Rtraining) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ดร.ประจวบ จันทภาโส ประธาน อศจ.พัทลุง และคณะกรรมการรับรายงานตัวครูผู้ช่วย ประชุมรับทราบแนวทางการรับรายงานตัวครูผู้ช่วยเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู
พิธีเปิดการประกวดดนตรีไทย จัดดำเนินการโดยอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ในงานการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2563
ต้อนรับ ร.ท.สมพร ปานดำ ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน
คลังเก็บ
หมวดหมู่
Meta
เรื่องมาใหม่
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน)
การแข่งขันโครงสร้างทางวิศวกรรม ชิงแชมป์ประเทศไทย #ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการอบรมแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE และแกนนำศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2567
นายธนิต แท่นปาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เข้ารับโล่ผู้บริหารที่ให้การสนับสนุนงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาที่เข้าร่วมประกวดและได้รับรางวัลจากเวทีนานาชาติ