วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

ข่าว สอจ.พัทลุง

ประกาศ อศจ.พัทลุง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับรายงานตัวบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย และตารางการรายงานตัวครูผู้ช่วย ผ่านระบบ Video Conferrence
ประกาศ สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง เรื่องการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและบุคลากร ครูดีศรีอาชีวศึกษา และคนดีศรีอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2564
ประกาศ อศจ.พัทลุง ขอเลื่อนสอบการพัฒนาครูอาชีวศึกษาศึกษารูปแบบออนไลน์ (Rtraining) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ดร.ประจวบ จันทภาโส ประธาน อศจ.พัทลุง และคณะกรรมการรับรายงานตัวครูผู้ช่วย ประชุมรับทราบแนวทางการรับรายงานตัวครูผู้ช่วยเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู
พิธีเปิดการประกวดดนตรีไทย จัดดำเนินการโดยอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ในงานการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2563
ต้อนรับ ร.ท.สมพร ปานดำ ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน
คลังเก็บ
หมวดหมู่
Meta
เรื่องมาใหม่
กิจกรรมเทคนิคพัทลุงพบครูอาวุโส
ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน สร้างกันสาดหลังคาโดมรวงผึ้ง วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เรื่องประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ลิเธียมพร้อมสื่อสารการเรียนรู้ยานยนต์สมัยใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่าง ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ลิเธียมพร้อมสื่อการเรียนรู้ยานยนต์สมัยใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)