วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

ข่าววิทยาลัย

คณะผู้บริหารครูบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงเรื่อง การรับนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบเพิ่มเติม)
รายงานตัวยืนยันสิทธิ์ (รอบปกติ) ประจำปีการศึกษา 2564
กำหนดการและขั้นตอนการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2564 (รอบโควตา) ระดับ ปวช. (ปวช.1) ยกเลิกการส่งเอกสารและกำหนดการลงทะเบียนวันที่ 11 พ.ค. 2564 (ไม่ต้องมาวิทยาลัย)
กำหนดการและขั้นตอนการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2564 (รอบโควตา) ระดับ ปวส. (ปวส.1) ยกเลิกการส่งเอกสารและกำหนดการลงทะเบียนวันที่ 12 พ.ค. 2564 (ไม่ต้องมาวิทยาลัย)
กำหนดการและขั้นตอนการรายงานตัว นักเรียน นักศึกษาใหม่ (รอบปกติ) ระดับ ปวช. (ปวช.1)
กำหนดการและขั้นตอนการรายงานตัว นักเรียน นักศึกษาใหม่ (รอบปกติ) ระดับ ปวส. (ปวส.1)
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เรื่อง รายชื่อนักเรียนนักศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบปกติ)
ประกาศรายชื่อผู้ที่สมัคร (รอบปกติ) ระดับ ปวช.
คลังเก็บ
หมวดหมู่
Meta