วันเสาร์, 4 กุมภาพันธ์ 2566

ข่าวครู-อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ขอแสดงความยินดีแด่เพื่อนครูผู้เกษียณอายุราชการทุกท่าน จิตวิญญาณและคุณงามความดีที่ท่านได้ทำไว้ จะยังคงสถิตอยู่ในใจลูกศิษย์ทุกคน ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
💞💞ร้อยดวงใจรัก 🙏🙏น้อมเคารพ 💞💞🙏มุทิตา แด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 💞💞
ขอแสดงความยินดีกับ ครูสุธิสา ชูเชิด ได้รับรางวัล “ครูดีศรีอาชีวศึกษา” สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564
ขอแสดงความยินดีกับ ครูสุเทพ นุชิต ด้วยครับ ได้รับรางวัล “ครูดีศรีอาชีวศึกษา” สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564
กระทรวงศึกษาธิการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดหลักสูตรอบรมผู้ประกอบการออนไลน์ (Live) ระหว่างวันที่ 6 – 17 กันยายน 2564
คำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หมุนเวียนมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงานในแต่ละวันไม่เกินร้อยละ 10 ของบุคลากรทั้งหมด ในระหว่างวันที่ 16-31 สิงหาคม 2564
โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Non-degree)หลักสูตรการพัฒนาการสอน E-learning skills
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง และนายณัฐพงศ์ สำแดง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ขออนุญาตแจ้งประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ระลอกใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 2
คลังเก็บ
หมวดหมู่
Meta
เรื่องมาใหม่
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 การแข่งขันทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้าระดับปวช.
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ การจัดการ cloud computing
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับชาติ การแข่งขัน ทักษะการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล ระดับ ปวส. ประเภท ทีม สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
30 Easy Ways To Generate Fast